Akademie zateplování

Vzdělávací portál navrhování a projektové přípravy zateplování budov

Newsletter

Ki-Real

kireal_0.jpg

SOFTWARE PRO TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Toky tepla a vlhkosti s použitím 1D nebo 3D modelu

Vlastnosti a funkce softwaru KI REAL

Posouzení charakteristického výseku
Charakteristický výsek, tedy typickou skladbu stavební konstrukce, lze nadefinovat po jednotlivých vrstvách s pomocí jednoduchého formuláře. Vrstvy mohou obsahovat například lineární nebo bodové systematické tepelné mosty.

Posouzení specifického detailu
S použitím grafického editoru, který je součásti programu KI Real, nebo nově například programu SketchUp lze vytvořit libovolný (pravoúhlý) model (například, koutu, rohu, prostupující konzole a podobně), na základě kterého lze vyšetřit například vlastnosti geometrické tepelné vazby

  • Definování vlastní skladby s předdefinovaných nebo uživatelsky definovaných materiálů
  • Okrajové podmínky pro ČR a SR
  • Prostup tepla
  • Bilance vlhkosti a identifikace kritických míst v řezu
  • Vnitřní povrchové teploty a relativní vlhkost
  • Dynamické chování v letním období (např. fázový posun teplotního kmitu)
  • Grafický 3D výstup
  • Generování podrobného protokolu

Postup instalace a provoz softwaru KI REAL

Software KI REAL je poskytován zdarma na základě předchozí registrace. Po vyplnění níže uvedeného formuláře Vám bude zasláno přihlašovací jméno a heslo k aktivaci KI REAL. Samotný software si můžete stáhnout a nainstalovat již nyní na odkaze zde: INSTALAČNÍ BALÍČEK KI REAL (zip). Po obdržení a vložení Vašeho přihlašovacího jména a hesla při prvním startu KI REAL můžete software používat.

Aktualizace softwaru

Aktuální verze softwaru je dostupná ke stažení po zadání Vašeho emailu.

Kontaktní osoba

Titul
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Pozice ve firmě*

Vaše firma

(V případě soukromé osoby do pole Název Firmy a IČ napište nemám.)
Název firmy*
IČ*
Adresa (V případě kdy, je adresa firmy odlišná od adresy Vaší provozovny, zadejte adresu Vaší provozovny.)
Ulice*
Číslo*
Město*
PSČ*
Zaměření firmy*

Povinné údaje jsou označené *.

3D modelování a propojení s modelačním nástrojem SketchUP a instalace doplňku BIM Tech

Pokud jste uživateli softwaru SketchUp, můžete jej využít jako modelační nástroj pro tvarování potřebné konstrukce, a tu pak nechat snadno zanalyzovat v KI REAL. Pro tento účel je nutné mít nainstalovaný zásuvný modul BIM TechTools instalovaný do programu SketchUP. Tento doplněk obsahuje jak předefinované materiály, tak složené skladby stěn a střech, které lze snadno přiřadit modelované konstrukci a exportovat pro výpočet v KI REAL.

Verze SketchUp Make 2017 je zdarma k použití. Respektujte prosím licenční podmínky vydavatele softwaru!
Než začnete vytvářet vlastní modely, podívejte se na video z webináře, ve kterém se dozvíte základní principy nutné pro používání těchto nástrojů. Začněte nejprve vytvářet jednoduché modely! Vrstvy a prvky, které ovlivňují výsledné vlastnosti skladby pouze zanedbatelně, doporučujeme pro snížení hardwarových nároků na výpočet slučovat! Výpočet příliš složitých skladeb může trvat velmi dlouho!

Doplněk BIM TechTools ke stažení ZDE
SketchUp ke stažení ZDE

Video návody

Pro seznámení s funkcemi softwaru a postupy práce s ním jsou pro Vás připraveny videonávody.
V šestidílném seriálu Vás provedeme softwarem a jeho funkcemi Youtube kanálu.


Ecose
Heraklith.
Homeseal
SMARTWall
SUPAFIL
Urban

Akademie zateplování

Vzdělávací portál navrhování a projektové přípravy zateplování budov

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

akademie@akademiezateplovani.cz

Akademie zateplování v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít
Video
Zavřít