6. ROČNÍK AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ
navrhování a projektová příprava

Akademie zateplování je hodnocena 1 bodem ČKAIT a 2 body ČKA.

Nosná témata 6-tého ročníku

1. Pohled do světa střech

  1. možnosti řešení zateplení různých typů střech
  2. rady a tipy pro navrhování a provádění detailů a skladeb šikmých střech
  3. jaké chyby a vady lze potkat na stavbě očima soudního znalce
  4. jak správně vyřešit detail střešního okna
  5. optimalizace ceny ve vztahu funkčnosti a spolehlivosti

2. Zateplení fasád suchou cestou

  1. tvorba projektové dokumentace a provádění zateplování fasád z pohledu soudního znalce
  2. jak předcházet obvyklým vadám a chybám
  3. inovativní řešení zateplení fasád suchou cestou


Studijní materiály z minulých ročníků Akademie Zateplování Studijní materiály